خدمات

ارسال سفارش

construction1سالانه میلیونها کالا در سراسر جهان جابجا میگردد.این محمولات شامل تجهیزات صنعتی ،مواد خام،دارو،لوازم تجاری،لوازم منزل و… میباشد که هر نوع از این کالاها بر اساس وزن و حجم ،فاسد شدن، زمان رسیدن ،قابلیت حمل و… با یکی از شیوه های ذیل حمل میشود.

خدمات حمل بار حالت کلی از سه طریق صورت می گیرد:

• حمل بار هوایی
• حمل بار زمینی
• حمل بار دریایی

سفارشات بسته به حجم بصورت فله، پاکت و با جامبو تهیه و اماده و ارسال میشود. سفارشات ازطریق باربری های مخصوص بارگیری و با شیوه مدنظر مشتریان و با تایید انها ارسال میشود.

فله توسط کامیون های مناسب با شرایط محموله مورد نظر  و یا در کشتی های باربری به مقصد مورد نظر ارسال میشود.