خدمات

اماده سازی سفارش

صنایع نیازمند به مواد معدنی با خلوص و شرایط خاص میباشند. ما با ماشین الات و دستگاه های لازم مواد معدنی را برای شما اماده سازی میکنیم. بسته بندی یا پکینگ مواد، مناسب با نیاز صنایع و مشتریان.ادامه مطلب »

مشاوره

ارائه مشاوره های فنی، بازرگانی. مشاوره پیرامون نیاز های شما.ادامه مطلب »

ارسال سفارش

ارسال مواد معدنی به تمامی نقاط داخل و خارج از کشور. ارسال از طریق زمینی و ابی صورت میپذیرد. انجام کارهای گمرکی، گرفتن مجوزهای لازم و ….. .ادامه مطلب »

تهیه و تامین سفارش

تامین بهترین و مناسب ترین مواد مورد نیازصنایع. مواد معدنی دارای تنوع زیاد بوده و معادن ان ها در کشور پراکنده است. ما دارای معادن، دسترسی و  توانایی لازم برای تامین نیاز شما هستیمادامه مطلب »